Ga naar de inhoud
Dojo Hokori Meiyo vechtsportschool zoetermeer Kyokushin kickboxen

Beleid Dojo Hokori Meiyo

Een veilig sportklimaat
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief vecht, ruzie tussen leden onderling, de scheidsrechter die belaagd wordt etc. Ook komt ongewenst contact tussen sporters onderling of tussen sporters en de trainers wel eens voor. Gelukkig hebben wij daar als vereniging nog niet eerder mee te maken gehad maar juist daarom hebben wij als karatevereniging een beleid ontwikkeld om het sporten veilig en leuk te houden. Er is een beleid tegen pesten, we kennen een gedragscode die alle vrijwilligers hebben ondertekend, een intentieverklaring waarbij we ons als vereniging richten op de preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. En tot slot hebben we een Vertrouwenspersoon aangesteld.

Beleid tegen pesten >download<
Helaas komt pesten in allerlei vormen voor in onze maatschappij. We proberen er zoveel mogelijk op te letten en besteden tijdens de lessen regelmatig aandacht aan dit onderwerp.

Gedragscode vrijwilligers >download<
Veel grenzen in het contact tussen trainers en andere vrijwilligers van de vereniging en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. Het ene kind wil getroost worden, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze trainers en andere vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.

Intentieverklaring >download<
Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen de eigen sportvereniging door Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.

Vertrouwenspersoon >download<
Dojo Hokori Meiyo wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: kyokushin karate. Dat we een Vertrouwenspersoon hebben aangesteld past binnen ons professionele beleid. We doen er met elkaar alles aan om zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

×

 

Hallo!

Klik op sensei Wesley om een vraag te stellen.

× WhatsApp